top of page

Styrelsefrågor

Vill du utveckla företaget med egen styrelse 


Funderar du på att starta aktivt styrelsearbete. Undrar du hur det går till och vad du bör tänka på. Boka ett par timmars konsultation, helt under sekretess, så reder vi ut begreppen. Du kommer att bli inspirerad när du upptäcker vad du kan åstadkomma med en bra styrelse. 

 

Vill du vill lyfta styrelsearbetet till en strategisk nivå 


Har du redan en fungerande styrelse men vill utveckla styrelsearbetet. Styrelsen kanske behöver lite inspiration och vägledning för att nå ägarnas mål för företaget. Jag deltar gärna på ett styrelsemöte för att analysera nuvarande situation och utvärdera möjligheter för ett strategiskt lyft i styrelsearbetet. Ni kommer att få många aha-upplevelser och pusselbitarna kommer att falla på plats.

 

Behöver du rekrytera eller utvärdera kompetenta styrelseledamöter

Funderar du på att rekrytera en extern person till styrelsen och vill ha hjälp att finna en person med rätt profil. Jag hjälper dig gärna även att ta fram en kompetensprofil för den nya ledamoten. 

Boka en kostnadsfri konsultation under två timmar. Du kommer till mitt kontor i Borås för att under sekretess diskutera ditt företags framtidsplaner och dina ambitioner. 

Styrelseanalys

När utvärderade styrelsen sitt eget arbete senast?

 

Gör en utvärdering av styrelsens arbetssätt och potential till förbättringar. Förutom resultatet av styrelseanalysen kommer du att få konkreta förslag på åtgärder för att snabbare uppnå ägarnas ambition och mål för företaget. Dessutom får både ordförande och enskilda ledamöter personliga tips och en hel del aha-upplevelser med sig hem. 

Analysen är väldigt uppskattad av deltagarna, trots att många på förhand känner en viss oro för att bli utvärderade.

 

Analysen fungerar som inspirationskälla för hela styrelsen. Frågor som vi bl.a. tar upp:

 • Vilket uppdrag har styrelsen från ägarna och hur tydligt är den uttalad

 • Vilka mål och prioriteringar har styrelsen för sitt arbete 

 • Hur väl uppnår företaget de mål styrelsen har formulerat

 • Vilken kompetens och sammansättning finns i styrelsen och hur tas den tillvara 

 • Hur förbereds och genomförs styrelsemötena

 • Hur arbetar styrelsen med strategiska frågor

 • Vad kan utvecklas för att förstärka företagets lönsamhet, position och utveckling 

 

Styrelseutvärderingen tar ca 4 timmar och kan göras antingen i anslutning till ett styrelsemöte eller vid ett separat möte. 

Styrelseanalys

Behöver du

bolla frågor

Är du VD eller företagsägare och känner att du vill diskutera strategiska frågor med en erfaren person under sekretess.

Jag hjälper dig med bl.a. följande frågor:

 • Utvärdering av nuvarande verksamhet och framtida möjligheter

 • Genomförande av generationsskifte

 • Försäljning av företaget

 • Förvärv av företag

 • Fusion av företaget

 • Anskaffning av externt kapital

 • Rekrytering av extern VD

 • Bollplank och mentor åt sonen eller dottern i företaget

 

Jag bjuder på två timmars konsultation vid ett tillfälle. 

Bollplank

Affärsstrategi

Strategimöte med styrelsen

När utvärderade styrelsen företagets affärsstrategi senast. Har företaget en uttalad affärsstrategi med tydliga mål som styrelsen arbetar efter.

 

Boka en inspirerande dag med ägare eller styrelsen för att lyfta blicken och

diskutera framtidsfrågor. Ni kommer att få många aha-upplevelser och intressanta upptäckter med er hem. Jag hjälper er att genomföra strategimötet, gärna utanför företaget. Vi kommer att systematiskt utvärdera företagets nuvarande affärsstrategi och tydliggöra en handlingsplan som underlag för styrelsens arbete för det kommande året.

Affärsstrategi
bottom of page