top of page

Styrelsementor

Peter Bahlsten

Går styrelsearbetet slentrianmässigt. Har utvecklingen avstannat. Behöver styrelsen en nytändning och en rejäl portion inspiration. Har styrelsen lagt fokus på de strategiska frågorna eller har det mest handlat om detaljfrågor den senaste tiden.

 

Oberoende svaret eller orsaken till frågeställningen behöver alla team en nytändning emellanåt. En styrelse är inget undantag, tvärtom. Styrelsen är ett team med ansvar för att utveckla företaget mot de mål som ägarna har satt upp.  

 

Vill du diskutera styrelsefrågor och hur du får fart på styrelsearbetet kontakta mig. Jag bjuder på två timmars fri konsultation vid ett första möte.

 

Du når mig bäst via kontaktformuläret på hemsidan.

Tjänster

STYRELSEFRÅGOR

När du vill lyfta styrelsearbetet till en strategisk nivå

STYRELSEANALYS

När utvärderade styrelsen sitt eget arbete senast?

BOLLPLANK

Behöver du bolla frågor

AFFÄRSSTRATEGI

Strategimöte med styrelsen

Om Peter Bahlsten

 

Peter Bahlsten är affärsstrateg med gedigen kunskap inom ekonomi och affärsjuridik. Han har haft ledande befattningar inom både svenska och internationella företag. Peter har genom åren ansvarat för genomförande av otaliga generationsskiften, företagsförvärv och försäljningar.  

 

Peter Bahlsten har under de senaste tjugo åren arbetat med utveckling av arbetsmetoder för effektivt styrelsearbete och utvärdering av företags- och organisationsstyrelser. Han är grundare av Styrelseinstitutet Skandinavien och en av landets främsta styrelsecoacher. 

 

Peter anlitas som föreläsare i styrelsefrågor och som coach för att inspirera styrelsen. Peter Bahlsten arbetar sedan tjugo år som styrelseordförande i flera företagsstyrelser i olika branscher.

Peter bild hemsida.jpg
Peter Bahlsten
Kontakt
bottom of page